6

4e etappe

Juli
1    inontvangstname Landbouwvisie
      Goeree-Overflakkee
      Melissant
4    toespraak bij
      het afscheid van Bas Verkerk als
      burgemeester van Delft
   overhandiging van de
      Investeringsagenda van
      de provincie Zuid-Holland
      Metropoolregio Rotterdam Den Haag
      Holland Rijnland Drechtsteden en
      de Economische Programmaraad
      Zuidvleugel aan
      minister-president Mark Rutte
      Den Haag
15  startschot zeilwedstrijd
      Holland-Friesland Warmond
17  herdenking MH17
      Vijfhuizen

 

Augustus
15           herdenking slachtoffers Japanse
               bezetting bij het Indisch
               Monument Den Haag
22-26      vaartocht door de
               provincie Zuid-Holland
September
            uitreiking predicaat
               Koninklijk aan distilleerderij Nolet
               Schiedam
               uitreiking predicaat Koninklijk
               aan Schmidt Zeevis Rotterdam
               beëdiging burgemeester
               Van Bijsterveldt Delft
5             beëdiging burgemeester
               Tigelaar Leidschendam-Voorburg
8             werkbezoek aan de gemeente
               Hillegom
20           Prinsjesdag
21           stuurgroep Vlaams Nederlandse
               Delta Bergen op Zoom
23-24      inleidingen tijdens conferentie
               Springtij Terschelling
25           start zesdaagse missie met
               Zuid-Hollandse bedrijven naar
               Hebei en Shanghai         

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821