4

5e etappe

In de Krimpenerwaard is door verschillende partijen uit de samenleving – in eerste instantie niet de overheid - het initiatief genomen om te komen tot een gebiedsagenda. Als commissaris mag ik de Waardcommissie die hier handen en voeten aan geeft voorzitten.
 

Groene Hart
Een sprekend voorbeeld van een integrale benadering is het akkoord tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in het Groene Hart. In één plan zijn de kansen en noodzakelijke acties op het gebied van wonen, vrije tijd en recreatie, bodemdaling, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en energietransitie gebundeld.  Met daarbij een uitnodiging aan het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om samen de agenda in te vullen.

Het is mijn overtuiging dat een provincie die flexibel meewerkt, soms stuurt, soms meebeweegt en soms aansluit, van grote meerwaarde is. Voor mij als commissaris is het niet alleen een eer, maar zeker ook een genoegen om op deze manier mede invulling te kunnen geven aan onze provinciale verantwoordelijkheid.

 

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821