3

5e etappe

voorbij zien komen en namens het college mogen ondertekenen. Ik heb hieraan ook in mijn nieuwjaarstoespraak begin 2017 gememoreerd. Al die initiatieven laten zien dat we met elkaar de handen uit de mouwen willen steken. Wie kan daar tegen zijn in de bedrijvigste provincie van het land?

Meer dan ooit is een echt integrale gebiedsaanpak vereist en is maatwerk nodig. Ondersteund door een door alle politieke partijen in Provinciale Staten aangenomen motie - april 2016 - is in elke regio in kaart gebracht welke inzet van de provincie wordt gevraagd. Soms sluit dat aan bij wat er in de regio al gebeurt, zoals in de Drechtsteden, waar de focus ligt op het maritieme cluster. In andere gevallen kiezen provincie en regio gezamenlijk de koers. Een goed voorbeeld hiervan is het ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee.

Vanuit de gedachte ‘Wat kunnen wij voor u doen’ en volgens het principe van de ‘uitgestoken hand’ sluit de provincie Zuid-Holland aan op de dynamiek in de verschillende regio’s. Deze inzet is gericht op het bereiken van inhoudelijke maatschappelijke doelen, met voorop versterking van de regionale economie en vormgeven van de zich voltrekkende transities op het gebied van energie, arbeidsmarkt en grondstoffengebruik

Gebiedsagenda’s
Ooit koos de provincie Zuid-Holland voor het werken met zogenoemde ‘gebiedsgedeputeerden’. Anno 2016 bepalen de meest urgente opgaven in een gebied de bestuurlijke inzet. Als commissaris stel ik tijdens mijn bezoeken aan regio’s en gemeenten het belang van toekomstgerichte strategische gebiedsagenda’s aan de orde. Dat is Zuid-Holland-breed. Mijn collega’s in Gedeputeerde Staten zijn daar aanwezig waar dat vanuit hun portefeuille gewenst of nodig is.

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821