4

3e etappe

voedingsmiddelenindustrie: bedrijven die elkaars taal niet als vanzelf spreken, maar wel samen tot fantastische ontwikkelingen kunnen komen. Als provincie Zuid-Holland faciliteren wij deze samenwerking graag door ruimte en middelen te geven voor dit proces.

Investeringsagenda
Een hoogtepunt van 2016, als het gaat om de kracht van economische samenwerking, was de aanbieding van een ambitieuze Investeringsagenda aan minister-president Mark Rutte, op 6 juli. De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Drechtsteden, Holland-Rijnland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel stonden gezamenlijk op het podium. Het is mijn overtuiging dat samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen - vaak de triple helix genoemd of de gouden driehoek - voor de economische ontwikkeling van een gebied cruciaal is.

Ik heb er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan maar in al die gesprekken komt steeds naar voren dat samenwerken staat of valt met het elkaar iets gunnen. Je moet elkaar weten te vinden en zakelijke afspraken kunnen maken, dat is zeker, maar het begint ermee dat je elkaar succes gunt. Het is niet vreemd als mensen de gepresenteerde Investeringsagenda liever betitelen als Transitie-agenda. In feite is het dat ook; een plan om te innoveren, verduurzamen en vernieuwen in het belang van onze economie en, zeker zo belangrijk, toekomstige generaties. Concreet gaat het bijvoorbeeld om projecten als de viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag, campusontwikkeling en de Warmterotonde, waar warmte die anders de schoorsteen uitvliegt, wordt aangeboden aan vooral woningen en de glastuinbouw die juist energie nodig hebben. Al met al vertegenwoordigt de Transitie-agenda voor de komende tien jaar een waarde van 12 tot 15 miljard euro.

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821