6

2e etappe

Democratisch spel
Feit is dat we wat moeten met elkaar om de democratische rechtsstaat overeind te houden. Waarbij volgens mij de vraag centraal moet staan hoe de burger weer deelgenoot is te maken van dat democratische spel. Of experimenten in de politieke arena – veelvuldig gepromoot in 2016 – daarbij de oplossing bieden, vraag ik mij af. Niet al die experimenten zullen een bijdrage aan herstel van vertrouwen kunnen leveren.

Uiteindelijk gaat het om kwaliteit. Heb ik als burger, als stemmer, het idee dat ik vertegenwoordigd word door iemand die weet waar hij over praat en die ik kan vertrouwen. Iemand die er niet zit voor zijn eigen gewin en mij met een goed verhaal kan uitleggen waarom er voor een andere dan mijn oplossing wordt gekozen.

 

Iemand ook die visie heeft en weet waar het heen moet met mijn gemeente en de samenleving en mij daarin meeneemt. Bovendien iemand die zich niet afzet tegen politieke concurrenten, maar op eigen kracht een overtuigend en constructief verhaal vertelt, waarin het algemeen belang centraal staat.

Wat mij betreft is dit voor de komende tijd een thema dat hoog op de agenda zal moeten staan. Gericht op de vraag wat het beste is voor de samenleving als geheel. Erasmus zei het al: “Wie het roer van het schip van staat hanteert, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf dienen.”

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821