5

2e etappe

Burgers zijn geen klant van de overheid, maar aandeelhouder, mede-eigenaar. Dat besef, waar ik in de loop van 2016 meerdere keren aandacht voor heb gevraagd, onder andere tijdens de Zuid-Hollandconferentie, is naar mijn mening bij velen verdwenen. En misschien is bij de overheid, bestuurders en volksvertegenwoordigers soms het besef verdwenen dat zij niet de baas zijn, maar als het ware in dienst zijn van de burgers. Die relatie wordt mijns inziens niet of veelal onvoldoende beleefd. Wanneer dat besef weer sterker zou worden dan zal de veel genoemde kloof tussen politiek en burger kleiner worden. Overigens zal zij nooit verdwijnen, want besturen vraagt om een werkbare distantie van de individuele burger.

Bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten soms het lef hebben om tegen iemand te zeggen dat er naar hem of haar is geluisterd, maar dat er toch, gemotiveerd, een ander besluit is genomen. En dat in een tijd waarin het er soms op lijkt dat mensen geen gezag meer accepteren en vervolgens tot het gaatje gaan om hun gelijk te halen. Onze democratie is een enorm groot goed. Het spel dat daarbij hoort, dient zorgvuldig te worden gespeeld. Daarvoor bestaan spelregels om het debat te stimuleren en tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat tegenstellingen overwonnen kunnen worden met een werkbaar compromis. Dat is de manier waarop wij één van de meest welvarende en gelukkigste landen van de wereld zijn geworden.

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821