5

1e etappe

Waterrecreatie
Een thema dat op alle dagen van de vaartocht, tijdens verschillende gesprekken, pregnant naar voren kwam, is dat waterrecreatie eigenlijk een verweesd onderwerp is. Zowel in het beleid van gemeenten als bij de provincie Zuid-Holland. Waterrecreatie raakt aan allerlei beleidsterreinen: water, verkeer en vervoer, natuur, economie, groen, cultuur, enzovoorts. Die ‘versnipperdheid’ lijkt de reden dat het onderwerp niet integraal wordt opgepakt en dat is vreemd in de dichtstbevolkte en zeer waterrijke provincie van ons land. Ik kreeg het tijdens mijn vaartocht letterlijk te horen: “Wij moeten de ene afdeling van de provincie soms vertellen wat de andere op dit front doet.” Deze opmerking ging gepaard met een oproep om vanuit de provincie Zuid-Holland te komen met een integrale aanpak van het thema waterrecreatie. Ik steun die oproep.

Niet voor niets was het centraal stellen van het prachtige water van de provincie en de mogelijkheden voor recreatie een belangrijke doelstelling van mijn vaartocht door Zuid-Holland. Waterrijk Zuid-Holland biedt enorm veel kansen en het is mijn overtuiging dat die het beste worden benut met een integrale aanpak. Zo maken we onze provincie nog aantrekkelijker. Als liefhebber van de watersport hoop ik nog lang en vaak van al het schoons van onze provincie te kunnen genieten en ik gun alle Zuid-Hollanders en iedereen die in onze provincie op bezoek komt dezelfde geweldige ervaring. Via het water en ook via andere wegen, want natuurlijk kun je in Zuid-Holland ook geweldig wandelen en fietsen.

 

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821