4

2e etappe

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 volgt de tweede lezing, die bij Grondwetswijzigingen noodzakelijk is. Als tweederde voor is, wordt de Kroonbenoeming geschrapt uit de Grondwet. Of vervolgens de Kroonbenoeming dan ook echt verdwijnt, is het resultaat van politieke besluitvorming.

Van mij hoeft het niet. In de loop van mijn nu driejarige ambtstermijn ben ik in toenemende mate gaan voelen voor het idee het huidige systeem te handhaven. Ik denk dat de manier waarop we nu tot burgemeestersbenoemingen komen, namelijk door middel van een voordracht van de gemeenteraad bekrachtigd door de Kroon, een goed systeem is.

De reden daarvoor is dat ik zie dat de burgemeester één van de stabilisatoren is in deze samenleving die wordt gekenmerkt door een grote mate van opwinding, in maatschappelijk en politiek opzicht en ook in bestuurlijke zin. Kijk alleen maar naar de grote mate van politieke versnippering, als gevolg waarvan soms meer dan tien fracties samen de gemeenteraad vormen. Ik ken de theorie die zegt dat meer burgerparticipatie en meer betrokkenheid van inwoners enerzijds en de populariteit van lokale partijen anderzijds communicerende vaten zijn. Vaak zijn het juist de actieve burgers die zich in een (lokale) partij verenigen. Na afloop van een procedure stel ik vaak de vraag aan de leden van een vertrouwenscommissie hoe zij de gang van zaken hebben ervaren. Opvallend is dat men in vele gevallen de waarde en de zorgvuldigheid van de procedure is gaan inzien.

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821