3

2e etappe

Als commissaris van de Koning heb ik vrijwel dagelijks te maken met één of meerdere van de burgemeesters in Zuid-Holland. Een belangrijk en tegelijkertijd zeer boeiend onderdeel van mijn werkzaamheden.

Mijn waardering en respect voor burgemeesters steek ik nooit onder stoelen of banken. Een burgemeester is het boegbeeld van de gemeente en ook burgervader of -moeder, leider, voorzitter en lid van het college en voorzitter van de gemeenteraad. Dat zijn vijf functies in één ambt.

 

De burgemeester is vrijwel altijd de meest zichtbare bestuurder van de gemeente. Dat schept enorme verwachtingen bij de inwoners. Het zijn echter niet de inwoners die de burgemeester hebben gekozen. Dat levert een interessant spanningsveld op. De burgemeester is namelijk Kroonbenoemd, maar de facto gekozen door de gemeenteraad. Het is dus die gemeenteraad waar de burgemeester verantwoording aan af moet leggen en in welk gremium hij of zij menigmaal de knopen telt. Wat regelmatig voorkomt, is dat gemeenteraden een op handen zijnde herbenoeming bijna beschouwen als een hernieuwde sollicitatieronde.

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821