5

3e etappe

Europa te maken. Om ook op dit gebied tot de Europese top te kunnen behoren zal de Zuid-Hollandse economie als geheel een verdere transitie moeten doormaken. Van een fossiele economie naar een water- en energie-efficiënte bio-economie gebaseerd op biobased grondstoffen (biomassa), duurzame energie, verantwoord waterbeheer en duurzaam gebruik van de bodem.

Ambitie
Deze overgang zien we de komende jaren overal ter wereld gebeuren; Zuid-Holland heeft de ambitie hierin een leidende rol te blijven spelen en om hiermee haar concurrentiepositie te versterken.
De bio-economie biedt enorme kansen voor het bedrijfsleven, omdat het hier bij uitstek gaat om een cross-sectoraal thema, waarbij Zuid-Holland een goede uitgangspositie heeft. De regio Rotterdam biedt met de haven een enorme kans om als Europese draaischijf te fungeren in het omwerken van groene grondstoffen tot halffabrikaten voor de chemie.

Er ligt hier een logische combinatie met energie, brandstoffen, CO2 en logistiek.
We gaan richting een Nieuwe Economie en in 2016 is dat overal in de samenleving gaan borrelen en bruisen. Zelf ben ik erg geïnspireerd door het Festival van de Toekomst, dat in november 2016 door de provincie is georganiseerd. Daar werd bevestigd dat er volop creativiteit en innovatie binnen onze grenzen aanwezig is. Zo’n 600 Zuid-Hollandse wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers staken de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen, met als doel de provincie toekomstbestendiger te maken. Daarbij ging het over de circulaire economie, nieuwe vormen van vervoer, het tegengaan van voedselverspilling, duurzame energie, slimme steden en creatieve samenwerking van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Inspirerend en veelbelovend.

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821