4

1e etappe

Enclave
Ooit was het platteland een wingebied voor de stad. Nu is de verhouding nog steeds niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Stad en land hebben elkaar nodig en ze versterken elkaar.
Kijk bijvoorbeeld naar een gebied als Midden-Delfland: een landelijke en groene enclave omsloten door stedelijk gebied; zeker geen afgesloten ‘reservaat’,  maar juist verbonden met de omgeving. Midden-Delfland levert de kwaliteit die de regio nodig heeft, op basis van een sterke eigen identiteit en een keuze voor investeringen in de specifieke kwaliteiten, zoals verbetering van de infrastructuur en de versterking van natuur, landbouw en recreatie. Rotterdam heeft de haven, Den Haag is de stad van de regering en Midden-Delfland is het gastvrije groen in het midden: een provinciaal landschap dat fungeert als het ‘Central Park’ van Den Haag en Rotterdam

Uit in 2016 uitgevoerd onderzoek van Het Zuid-Hollands Landschap en het Erfgoedhuis Zuid-Holland blijkt dat de waardering van Zuid-Hollanders voor landschap en natuur in de omgeving groot is. Op een schaal van 1-10 wordt daarvoor gemiddeld ongeveer een 8 gegeven. Er is een voorkeur voor landschappen met een herkenbaar, historisch karakter, zoals de duinen, het veenweidegebied, de delta, de plassen en de landgoederen. Tijdens de verkiezing van ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’ in 2016 sprong de provincie Zuid-Holland er positief uit. Zowel het Nationale Park Hollandse Duinen als NL Delta Haringvliet en Biesbosch kreeg een prijs. Daar is iedereen binnen de organisatie van Zuid-Holland en bij alle andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die aan de nominatie hebben gewerkt, terecht trots op. Het nieuwe Nationaal Park De Hollandse Duinen strekt zich uit van  Hoek van Holland tot boven Noordwijk.

 

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821