3

3e etappe

We hebben in Zuid-Holland veel om trots op te zijn. Naast de elders in dit jaaroverzicht benoemde kwaliteiten, zoals water, ruimte en fraaie steden, bevinden zich binnen de provinciegrenzen ook, op wereldschaal, belangrijke economische topsectoren. De economie in de Zuidelijke Randstad wordt gedomineerd door een sterke, traditionele agro-industriële structuur.

In onze provincie ligt de grootste haven van Europa - Rotterdam -  waar behalve logistiek en transport ook de chemie- en energiesector prominent aanwezig is. Rotterdam en de Drechtsteden vormen de as van de zogeheten Maritieme Delta. Hier zijn scheepsbouw, de baggersector en aanverwante industrieën en dienstverleners toonaangevend.

 

Wereldberoemd is de, rond Delft, sterk vertegenwoordigde sector, die zich richt op waterbouw, kustbescherming en deltatechnologie. Ook op medisch-technologisch gebied staat Zuid-Holland internationaal goed aangeschreven, met Leiden als centrum. Verder ligt de derde stad van de Verenigde Naties in Zuid-Holland. Sterker nog: het is de provinciehoofdstad Den Haag, de stad van Vrede en Veiligheid.

Toonaangevend is de tuinbouwsector, die ons land een enorme reputatie heeft gegeven als leverancier van groente, fruit, bloemen, bollen en bomen. Nederland is van oudsher het land dat bekend staat als voorloper in de tuinbouw. Nederland heeft vijf Greenports, waarvan er drie binnen de grenzen van Zuid-Holland liggen.

 

testPrevmenu

/node/722
/node/764
/node/775
/node/824
/node/758
/node/809
/node/767
/node/768
/node/810
/node/811
/node/773
/node/807
/node/808
/node/812
/node/813
/node/826
/node/815
/node/780
/node/762
/node/817
/node/782
/node/800
/node/806
/node/818
/node/819
/node/822
/node/823
/node/825
/node/816
/node/802
/node/820
/node/821